1.Specyfika przedsięwzięć projektowych
Projekt a zmiana biznesowa
Misja i cel projektu
Cykl życia projektu
2.Struktura zarządzania projektem.
3.Przegląd metodyk projektowych.
4.Organizacja projektu, role, poziomy decyzyjne
Uczestnicy projektu
Konsekwencje organizacyjne działalności projektowej
Poziomy decyzyjne działalności projektowej.
5.Uruchomienie projektu
Mandat projektu
Uzasadnienie biznesowe.
6.Ryzyko w projekcie.
7.Jakość w projekcie.
8.Działania związane z planowaniem
Analiza produktów projektu
Identyfikacja zadań i zależności
Harmonogramowanie.
9.Kontrola realizacji projektu
Środki kontroli
Odpowiedzialność za realizację projektu.
10.Kryteria sukcesu i problemy w realizacji projektu.
11.Certyfikacja kierowników projektu.