1.Zaawansowana edycja danych

• Wklejanie specjalne

• Dynamiczne i statyczne obrazy danych

• Transpozycja

• Ukrywanie danych

2.Menadżer nazw

• Zastosowanie obszarów

• Operacje na obszarach

3.Zaawansowane formatowanie danych

• Formaty użytkownika

• Style – zastosowanie

4.Formatowanie warunkowe

• Formatowanie zależne od wartości

• Formatowanie zależne od formuł i funkcji

5.Poprawność danych

• Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa

• Listy wartości

• Dynamiczne listy wartości

• Duplikaty danych

6.Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

• Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE

• Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU

• Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne

• Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ

• Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH

• Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy

• Funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST

• Formuły tablicowe

• Śledzenie błędów w Excelu

7.Tworzenie wykresów

• Tworzenie zaawansowanych wykresów

• Szybkie dostosowywanie wykresów

• Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

• Wyświetlanie animacji na wykresach

8.Praca z bazami danych 

• Reguły tworzenia bazy danych

• Tworzenie bazy danych w arkuszu

9.Filtry zaawansowane

• Metody filtrowania danych

• Filtry zaawansowane

• Stosowanie warunków filtra

• Filtry zależne od formuł i funkcji

10.Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

• Rejestrowanie makr

• Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

• Edytor VBA – widok makr

• Rodzaje makr

• Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA

• Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

11.Konspekty

• Grupowanie danych

• Autokonspekt

12.Sumy częściowe

• Tworzenie sum częściowych

• Zastosowanie sum częściowych

13.Konsolidacja danych

• Konsolidacja arkuszy

• Konsolidacja skoroszytów

14.Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

• Pojęcie tabeli przestawnej

• Tworzenie tabel przestawnych

• Modyfikacje tabel przestawnych

• Obliczenia na tabeli przestawnej

• Grupowanie danych w tabeli

• Przykłady użycia tabel przestawnych

• Wykresy przestawne

• Raporty tabeli przestawnej

• Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

• Konsolidacja tabel

• Tworzenie relacji między tabelami

• Wykorzystanie osi czasu

• Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

15.Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

16.Importowanie i eksportowanie danych

• Importowanie danych z innych aplikacji

• Eksportowanie danych do innych aplikacji

17.Recenzje

  • Śledzenie zmian

18.Zapisywanie i udostępnianie plików w trybie online

  • Osadzanie danych arkusza na stronie sieci Web
  • Udostępnianie arkusza online

19.Zarządzanie zeszytami

• Zabezpieczenia plików

• Zabezpieczenia arkuszy

• Zabezpieczenia skoroszytów

• Ukrywanie danych