Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa
  • Czym jest bezpieczeństwo IT?
  • Terminologia
 1. Organizacje i normy
  • Kryteria oceny poziomu bezpieczeństwa
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Inicjowanie procesów bezpieczeństwa IT
  • Tworzenie procedur bezpieczeństwa
  • Zagrożenia i zabezpieczenia rozważane przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa
 3. Kryptografia oraz środowisko PKI
  • Terminologia i organizacje standaryzujące
  • Algorytmy
  • Funkcje skrótu
 4. Protokoły i mechanizmy zabezpieczające transmisję danych
  • SSH
  • PGP
  • SSL/TLS
  • Tunelowanie danych
 5. Metody autentykacji użytkowników
  • LDAP
  • Kerberos
 6. Sieć I TCP/IP
  • Wprowadzenie do TCP/IP
  • Metody uwierzytelniania w sieciach LAN
  • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 7. Skanowanie sieci
  • Mapowanie sieci
  • Skanowanie portów
  • Wykrywanie systemu operacyjnego
 8. Opis typowych i aktualnych trendów ataków
  • Typy ataków
  • Zapobieganie
  • Źródła informacji o nowych typach ataków
 9. Systemy wykrywania włamań IDS/IPS
  • Host IDS
  • Network IDS
  • Firewalle
  • Typy firewalli
  • Działanie i implementacje
 10. Sieci VPN
  • SSL VPN
  • IPsec VPN
 11. Dobre praktyki
  • Sposoby weryfikacji spójności sysytemów
  • Sposoby składowania i ochrona logów
  • Co i jak monitorujemy?