• Czym jest zwinne podejście do zarządzania projektami?
 • Agile Project Management – charakterystyka.
 • Filozofia, Pryncypia i zmienne projektowe w AgilePM.
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Proces DSDM
 • Role i odpowiedzialności w metodyce.
 • Produkty zarządcze
 • Priorytety wymagań oraz Timeboxing.
 • Planowanie i kontrola projektu Agile Project Management
 • Inne ważne praktyki zwinnego podejścia do projektów
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Foundation.
 • Egzamin certyfikujący Agile PM Foundation