1. Wprowadzenie:
  • podstawowe definicje,
  • projekt a proces,
  • determinanty projektu,
  • przegląd metodyk projektowych,
  • struktura zarządzania projektem.
 2. Rozpoczęcie projektu:
  • cel projektu,
  • uzasadnienie biznesowe,
  • karta projektu.
 3. Planowanie:
  • metody planowania,
  • harmonogramowanie.
 4. Komunikacja w projekcie:
  • plan komunikacji,
  • typy struktury zespołu.
 5. Zmiana w projekcie:
  • sterowanie zmianami,
  • zmiana a zarządzanie konfiguracją.
 6. Ryzyko:
  • rodzaje analizy ryzyka,
  • ocena ryzyka,
  • reagowanie na ryzyko.
 7. Sposoby kontroli realizacji projektu.
 8. Zamykanie projektu.