• Teoria i podstawy Scruma. Podstawy teoretyczne Scruma. Różnice pomiędzy Scrumem i tradycyjnymi metodami wytwarzania oprogramowania. Korzyści, wady i konsekwencje każdego z podejść. Filozofia podejścia empirycznego.
  • Ramy metodyczne. Reguły i zasady Scruma. Wcielanie nowego sposobu działania za pomocą ograniczeń czasowych, ról i artefaktów. Efektywne sposoby ich wprowadzania oraz źródła problemów mogących je osłabiać. Przewidywalność prac w modelu empirycznym, kontrola ryzyka i monitorowanie postępów prac.
  • Ludzie. Zespoły. Samoorganizacja. Wartości scrumowe. Budowanie zespołów. Czym jest samoorganizacja, od czego zależy i jak ją wykorzystywać. Co oznacza międzyfunkcjonalność i jakie są implikacje tego podejścia dla organizacji.
  • Rola Scrum Mastera w zespole. Rola Scrum Mastera w organizacji. Jak zapewnić sukces zespołów w większej organizacji. Jakie zachowania wspierają Scruma i jego wykorzystanie a jakie temu szkodzą.
  • Coaching i facylitacja. Techniki przydatne w codzienne pracy z zespołami, wspierające wykorzystanie Scruma i pomagające zespołom w codziennej pracy.
  • Wzmacnianie Scruma w zespole. Skalowanie Scruma na całą organizację. Rolą Scrum Mastera jest dostrzeganie i wskazywanie źródeł nieefektywności zarówno w zespole jak i w całej organizacji. Wskazówki dotyczące pracy Scrum Mastera w kontekście wielu zespołów i dużej organizacji.