Oferujemy usługę optymalizacji stron docelowych i serwisów www pod kątem poprawienia skuteczności badanych witryn. Dla większości klientów przeprowadzamy testy skuteczności wielu wariantów badanej strony. Głównym celem, który realizujemy jest poprawa współczynnika konwersji. Konwersją zazwyczaj jest sprzedaż lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Oferujemy kompleksową pomoc przy wykorzystaniu aplikacji Google Analytics Experiments. Standardowy proces optymalizacji składa się z sześciu kroków:

1. Planowanie eksperymentu

Planowanie eksperymentu zakłada analizę skuteczności obecnej LP (lub serwisu) i próbę wskazania elementów, które decydują o jej skuteczności. Przy planowaniu testów należy wziąć pod uwagę przewidywany ruch na stronie podczas eksperymentu oraz szacowany poziom współczynnika konwersji. Te dwa kryteria decydują o tym jak szeroko można przeprowadzić test skuteczności oraz jak długo będzie on trwał.

2. Przygotowanie różnych wariantów strony

Po fazie planowania przychodzi czas na stworzenie maksymalnie 5 różnych, dodatkowych wersji badanej strony, które różnią się kluczowymi, zidentyfikowanymi na etapie planowania elementami. Celem eksperymentu jest wskazanie, która ze nich okaże się być najlepiej konwertującą.

3. Wdrożenie eksperymentu

Wdrożenie eksperymentu to kluczowy etap uruchamiania aplikacji Google Analytics Experiments. Zespół K2 Search bierze na siebie odpowiedzialność za poprawne wygenerowanie kodów i sprawdza prawidłowe ich wdrożenie na serwisie Klienta. W przypadku otrzymania dostępu do serwisu sami modyfikujemy kod strony i dbamy o poprawność wdrożenia nowych kodów.

4. Analiza wyników

Analiza wyników odbywa się za pomocą statystycznego interfejsu narzędzia Google Analytics Experiments. Nie podejmujemy się oceny, która z testowanych wersji będzie najskuteczniejsza przed zakończeniem eksperymentu. O wynikach decydują internauci, którzy biorą udział w eksperymencie.

5. Rekomendacja zmian na stronie docelowej / serwisie www

Po zakończonym eksperymencie przedstawiamy wyniki i rekomendujemy wdrożenie najskuteczniejszych wersji stron na serwisie Klienta na stałe.

6. Planowanie kolejnego eksperymentu (rozpoczęcie 2 etapu)

Proces optymalizacji strony nie kończy się po pierwszym etapie testów. Po osiągnięciu sukcesu z pierwszego etapu rekomendujemy testowanie kolejnych wariantów stron. Doświadczenie pokazuje, że drugi etap testów pozwala na testowanie bardziej znaczących elementów serwisu. Duże znaczenie ma doświadczenie, które zdobywa Klient przy 1 etapie i przekonanie Klienta do skuteczności narzędzia.