Szkolenie

Zwinne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Agile PM® – poziom Foundation

Cel szkolenia

Agile PM (Agile Project Management z portfela kwalifikacji APMG International™) to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Podejście to bazuje na metodyce DSDM (Dynamic Systems Development Method). Agile PM porządkuje doświadczenia metodyki DSDM w zwinnym zarządzaniu projektami, zbierane przez ostatnie 20 lat i udostępnia możliwość certyfikowania swojej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Program szkolenia

 • Czym jest zwinne podejście do zarządzania projektami?
 • Filozofia i Pryncypia AgilePM.
 • Agile Project Management – charakterystyka.
 • Role i odpowiedzialności w metodyce.
 • Przygotowanie projektu w metodyce Agile PM.
 • Cykl życia projektu, fazy, produkty
 • Komunikacja.
 • Priorytety wymagań oraz Timeboxing.
 • Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Wymagania oraz szacowanie wymagań.
 • Dostarczanie jakości.
 • Planowanie w Agile Project Management.
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Foundation.
 • Egzamin certyfikujący Agile PM Foundation

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:    3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2 500 zł netto za osobę + VAT