Szkolenie

Zwiększanie efektywności zespołów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami tworzenia produktów informatycznych w oparciu o nowoczesną metodykę SCRUM. Ma on na celu poprawienie efektywności zespołów projektowych oraz nakierowanie ich na automatyczną poprawę jakości wytwarzanych produktów.

Program szkolenia

 1. Podejście zwinne do pracy zespołowej
 2. Co to jest SCRUM
 3. Jak działa SCRUM/Agile.
 4. Iteracyjny proces tworzenia.
 5. Zespoł Agile’owy – empowered team
 6. Przebieg projektu wedlug SCRUM
 7. Planowanie i estymacja
 8. Codzienne spotkania – SCRUM Meetings.
 9. Praca w zespole a SCRUM
 10. Kontrolowanie
 11. Velocity Game – symulacja procesu tworzenia oprogramowania
 12. Dyskusja o poprawie efektywności

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2 800 zł netto za osobę + VAT

 

Cena szkolenia wynosi 3 800 zł netto za osobę + VAT