Szkolenie

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® – poziom Practitioner

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menagerów projektów, którzy posiadają doświadczenie z zarządzaniu projektami natomiast chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w tym temacie.

Program szkolenia

 • Omówienie zasad egzaminu PRINCE2 Practitioner
 • Omówienie pracy z panelem egzaminacyjnym
 • Omówienie pracy z podręcznikiem
 • Ćwiczenie identyfikacji wyników, rezultatów, korzyści i skutków ubocznych
 • Ćwiczenie identyfikacji kandydatów na członków Komitetu Sterującego
 • Ćwiczenie warsztatowe z budowania struktury organizacyjnej projektu
 • Ćwiczenie identyfikacji oczekiwań jakościowych i kryteriów akceptacji
 • Ćwiczenie wyznaczania kryteriów na podstawie oczekiwań jakościowych
 • Ćwiczenie techniki planowania opartego na produktach
 • Ćwiczenie identyfikowania ryzyk i ich prawidłowego opisywania
 • Ćwiczenie identyfikowania zagadnień projektowych i rozróżniania ich od ryzyk
 • Ćwiczenie utrwalające zasady podziału projektów na etapy zarządcze
 • Ćwiczenie dzielenia projektu na etapy zarządcze, z wykorzystaniem techniki planowania opartego na produktach
 • Ćwiczenie określania tolerancji dla różnych poziomów zarządzania
 • Ćwiczenie na utrwalenie przeznaczenia czterech Strategii Zarządzania
 • Egzamin certyfikujący

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:    2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 3000 zł netto za osobę + VAT