Szkolenie

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® – poziom Foundation

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menagerów projektów lub osób, które w przyszłości chcą się zająć tematyką zarządzania projektami. Uczestnicy zapoznają się z międzynarodowym standardem zarządzania projektami jaką oferuje PRINCE2.

Program szkolenia

 • Organizacja szkolenia, warunki egzaminów PRINCE2
 • Kontekst organizacyjny projektu, definicja projektu i zarządzania nim
 • Budowa metodyki PRINCE2
 • Pryncypia i wprowadzenie do tematów PRINCE2
 • Uproszczony model procesowy
 • Czym jest projekt zgodny z metodyką PRINCE2?
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie identyfikacji wyników, rezultatów, korzyści i skutków ubocznych
 • Temat Organizacja i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie identyfikacji kandydatów na członków Komitetu Sterującego
 • Ćwiczenie warsztatowe z budowania struktury organizacyjnej projektu
 • Temat Jakość i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie identyfikacji oczekiwań jakościowych i kryteriów akceptacji
 • Ćwiczenie wyznaczania kryteriów na podstawie oczekiwań jakościowych
 • Temat Plany i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie techniki planowania opartego na produktach
 • Temat Ryzyko i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie identyfikowania ryzyk i ich prawidłowego opisywania
 • Temat Zmiana i jego produkty zarządcze
 • Ćwiczenie identyfikowania zagadnień projektowych i rozróżniania ich od ryzyk
 • Temat Postępy
 • Ćwiczenie utrwalające zasady podziału projektów na etapy zarządcze
 • Ćwiczenie dzielenia projektu na etapy zarządcze, z wykorzystaniem techniki planowania opartego na produktach
 • Ćwiczenie określania tolerancji dla różnych poziomów zarządzania
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Założenia Projektu i ich przeznaczenie
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Dokumentacja Inicjowania Projektu, jej rozwój i przeznaczenie
 • Ćwiczenie na utrwalenie przeznaczenia czterech Strategii Zarządzania
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Egzamin certyfikujący

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2500 zł netto za osobę + VAT