Szkolenie

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® Agile – poziom Practitioner

Cel szkolenia

Agile PM (Agile Project Management z portfela kwalifikacji APMG International™) to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Podejście to bazuje na metodyce DSDM (Dynamic Systems Development Method). Agile PM porządkuje doświadczenia metodyki DSDM w zwinnym zarządzaniu projektami, zbierane przez ostatnie 20 lat i udostępnia możliwość certyfikowania swojej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie

Program

  • Cykl życie projektu oraz produkty
  • Ludzie oraz role
  • Techniki Agile PM
  • Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Practitioner
  • Egzamin certyfikujący Agile PM Practitioner

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:    2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 3000 zł netto za osobę + VAT