Szkolenie

ZiO002 Zarządzanie czasem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestnika z technikami efektywnego gospodarowania zasobami czasowymi, jakie metody są pomocne w analizowaniu zadań, jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań.

Program szkolenia

 1. Analiza czasu
  • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
  • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
  • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
 2. Proces wytyczania celów i priorytetów
  • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne ustalanie celów
  • Formuła WARTO
  • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
  • Kontrola i weryfikacja celów
  • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 3. Zasady zarządzania priorytetami
  • Techniki ustalania ważności zadań
  • Metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
  • Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC
  • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne
 4. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
  • Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności
  • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
  • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
  • Krzywa sprawności
  • Plan działania
  • Tabela spędzonego czasu
 5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
  • Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
  • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
  • Identyfikacja złodziei czasu w pracy
  • Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
  • Strategie odkładania spraw na później
  • Stres a organizacja pracy
 6. Delegowanie zadań
  • Korzyści z delegowania
  • Poziomy delegowania
  • Przyczyny niedelegowania
  • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
  • Tworzenie harmonogramu zadań
 7. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu
  • Moderowanie spotkania, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych
  • Tworzenie harmonogramów spotkania
  • Przygotowanie list kontrolnych oraz arkuszy roboczych

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 600 zł netto za osobę + VAT