Szkolenie

Transformacja Agile w firmie

Cel szkolenia

Każdy rodzaj transformacji organizacyjnej, szczególnie tej zwinnej jest pełen wyzwań i pułapek. Szkolenie ma na celu nakreśleniem uczestnikom jak w łatwy i szybki sposób wprowadzić zmiany do zarządzania i otrzymać z tego wymierne korzyści i widoczne rezultaty.

Program szkolenia

Metody i praktyki agile (najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane w dużych organizacjach)
•    Jak przeprowadzić zwinną transformację w firmie? (możliwe etapy, cele, odpowiedzialności)
•    Wybór projektów pilotażowych oraz konfiguracji podstawowych warunków, umożliwiających ich pomyślną realizację
•    Modele adaptacji metod agile w organizacji
•    Nowe, zwinne role w kontekście zastanej struktury organizacyjnej firmy
•    Konfiguracja i budowanie interdyscyplinarnych zespołów
•    Skalowanie ról i praktyk agile
•    Struktura produktu, priorytetyzacja wymagań, symulacja rejestru produktu
•    Zarządzanie procesem popytowym w kontekście zwinnego zarządzania produktem
•    Różne poziomy zwinnego planowania i szacowania oraz ich adaptacja w organizacji
•    Rola architektury korporacyjnej
•    Planowanie i koordynacja zależności między zespołami (Scrum of Scrums)
•    Agile i praca z zewnętrznym dostawcą (role, konfiguracja zespołów, planowanie i śledzenie postępu prac)
•    Pułapki zwinnej transformacji
•    Jak agile wpływa na kulturę organizacyjną firmy?

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2800 zł netto za osobę + VAT