Szkolenie

Techniki sprzedaży

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na doskonaleniu umiejętności sprzedażowych, budowaniu trwałych relacji z istniejącymi klientami, którzy stają się ambasadorami Firmy oraz zdobywaniu nowych partnerów biznesowych.

Program szkolenia

  1. Przygotowanie do wizyty/rozmowy.

Informacja najcenniejszym towarem.
W czym jestem lepszy od konkurencji?
Analiza PCK (Potrzeby/Cechy/Korzyści).
Analiza APK (Analiza Przewagi Konkurencyjnej)

2. Etapy i przebieg rozmowy handlowej.
Pierwszy kontakt – telefon od klienta
Jak się wyróżnić na tle konkurencji?
Przebieg rozmowy z Klientem, techniki angażowania rozmówcy?

3. Techniki radzenie sobie z odpowiedziami:
nie jestem zainteresowany
proszę wysłać ofertę
mam swojego dostawcę
Techniki sprzedaży i finalizowania transakcji
Sprzedaż poprzez korzyści.
4. Manipulowanie ceną – cena to nie najważniejszy element.
Sprzedaż poprzez jakość i markę.
Argumentacja na podstawie Analizy Przewagi Konkurencyjnej.

5. Techniki zamykania
Kiedy najlepiej finalizować rozmowę handlową.
Jak to robić – techniki.
Uzyskiwanie zobowiązań ze strony klienta.
Narzędzia komunikacyjne pozwalające na pozostawienie po sobie dobrego. wrażenia, pozyskanie rekomendacji i ułatwienie kolejnych spotkań handlowych.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 490 zł netto za osobę + VAT