Szkolenie

Przywództwo i tematy z tym związane

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie  metod i narzędzi budowania i rozwijania pozycji przywódcy/lidera w firmie i poza nią. Pozwala także uczestnikom zbudować własny plan rozwoju jako lidera.

Program

 1. Przywódca/lider zespołu
  • Pojęcie przywództwa (leadership) w firmie i zespole oraz rola uczestników warsztatu w tym kontekście
  • Przywództwo piątego poziomu wg Jima Collinsa (na podstawie „Od dobrego do wielkiego”)
  • Marka przywódcy/lidera zespołu i firmy
  • Profil kompetencyjny przywódcy, lidera zespołu, lidera organizacji
  • Określanie indywidualnego profilu uczestników w kontekście kompetencji związanych z byciem liderem (ankieta i jej analiza)
  • Nawyki efektywnego przywódcy/lidera
 2. Obszary przywództwa: LUDZIE
  • Praca zespołowa (przywództwo, zarządzanie, delegowanie, kontrola)
  • Elementy zarządzania przez cele jako podejście wspomagające efektywną współpracę i budowanie pozycji lidera
  • Rozwijanie i uwalnianie potencjału pracowników
  • Delegowanie i motywowanie
  • Coaching i mentoring
  • Inteligencja emocjonalna w kontekście przywództwa
  • Budowanie relacji
  • Zarządzanie konfliktem
 3. Obszary przywództwa: KOMUNIKACJA
  • Elementy autoprezentacji w budowaniu wizerunku lidera
  • Skuteczna komunikacja indywidualna i zespołowa
  • Inspiracja i motywacja w komunikacji przywódcy/lidera
  • Exposé lidera
  • Aktywne słuchanie
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Umiejętne wywieranie wpływu
  • Unikanie manipulacji
 4. Obszary przywództwa: SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA
  • Etyka menedżera
  • Spójność komunikacji i postawy na każdym poziomie organizacji
  • Szczerość przywódcy/lidera
  • Pozytywne nastawienie
  • Wiarygodność
  • Budowanie i utrzymywanie autorytetu
 5. Obszary przywództwa: KOMPETENCJE
  • Wiedza merytoryczna lidera zespołu
  • Umiejętności planowania i wdrażania działań
  • Umiejętność skutecznego podejmowania decyzji
  • Umiejętność zarządzania zmianą
  • Efektywne osiąganie wyników przez zespół
 6. Przywództwo na poziomie firmy (oraz poza nią)

  • Konsekwentne budowanie trwałej pozycji lidera w firmie
  • Pojęcie przywództwa zespołowego w firmie (dla grupy zarządzającej firmą)
  • Przywództwo w kontekście zmian i innych trudnych sytuacji w firmie
 7. Opracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji przywódczych
  Na zakończenie warsztatu, uczestnicy wypracują – na podstawie przyswojonego materiału oraz przedstawionej metodologii – swój indywidualny plan rozwoju kompetencji przywódczych. Będzie to swoista „mapa drogowa” budowania lub wzmacniania pozycji lidera w zespole, firmie oraz poza nią.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:    2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 490 zł netto za osobę + VAT