Szkolenie

ZiO001 Praca zespołowa / Budowanie zespołów

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkie osoby, które w swojej pracy stykają się z pracą w grupie, do stworzenia skutecznego i efektywnego zespołu, zarządzania nim oraz współpracy w jego ramach. Uczestnicy będą mieli możliwość zdiagnozowania własnej roli w zespole, poznania swoich mocnych stron i obszarów do zmiany, tak, aby jak najefektywniej mogli funkcjonować w różnego typu zespołach.

Program szkolenia

 1. Zasady funkcjonowania zespołu
 • grupa a zespół; etapy budowania zespołu;
 • cechy efektywnego i zintegrowanego zespołu;
 • czynniki wpływające na atmosferę w zespole;
 • role grupowe;
 • komunikacja i zasady współdziałania w grupie;
 • zespół a osobowość
 1. Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu
 • integracja i budowa zaufania;
 • systemy motywowania;
 • komunikacja w zespole;
 • informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem
 1. Struktura socjometryczna zespołu
 • struktura socjometryczna
 • pomiar i znaczenie;
 • socjogram tematyczny.
 1. Przywództwo w zespole
 • rola lidera w zespole;
 • wyłanianie lidera;
 • style kierowania zespołem
 1. Podejmowanie decyzji w zespole
 • style podejmowania decyzji w zespole;
 • plusy i minusy zespołowego podejmowania decyzji
 1. Rozwiązywanie problemów w zespole
 • techniki twórcze;
 • techniki analityczne
 • poszukiwanie rozwiązań
 1. Poszukiwanie własnego stylu pracy w zespole
 • poszukiwanie własnego stylu pracy;
 • budowanie swojego autorytetu;
 • wyznaczanie granic w relacjach zespołowych;
 • krytyka i pochwały a ocena zawodowa;
 • wyrażanie próśb i gniewu;
 • obrona przed agresją.
 1. Wyznaczanie celów rozwojowych dla zespołu
 • strategia Disneya;
 • połączenie wartości indywidualnych z celami zespołu

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 600 zł netto + VAT