Szkolenie

ZiO005 Podstawy Scrum

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat metody Scrum i korzyści wynikających z jej zastosowania.

Program szkolenia

  1. Wstęp do Agile Software Development
  2. Wstęp do Scrum-a
  3. Role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, The Team, ScrumMaster
  4. Minimalistyczne narzędzia – rejestr produktowy (Product Backlog), rejestr zadań (Sprint Backlog), rejestr blokad (Impediments Backlog)
  5. Przebieg iteracji (sprintu), praktyki i ceremonia
  6. Monitorowanie przebiegu prac, Sprint Burndown, definicja prędkości zespołu
  7. Analiza i adaptacja
  8. Monitorowanie przebiegu projektu, Release Burndown
  9. Podsumowanie szkolenia (retrospektywa)
  10. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 3 800 zł netto za osobę + VAT