Szkolenie

ZiO004 Podstawy Agile

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management™, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Uczestnicy nabędą umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnego zarządzania projektami itd.

Program szkolenia

 1. Agile – wprowadzenie
 2. Certyfikacja Agile Project Management™.
 3. Czym jest Agile?
 4. Podstawy Agile Project Management™.
 5. Role i obowiązki.
 6. Przygotowanie do zarządzania projektem według AgilePM®.
 7. Agile Project Management™.
 8. Procesy i produkty Agile Project Management™.
 9. Komunikacja
 10. Priorytetyzacja i Timeboxing.
 11. Sterowanie Agile.
 12. Wymagania, szacowanie.
 13. Planowanie Agile.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      4/32

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 3 400 zł netto za osobę + VAT