Szkolenie

Motywacja pracowników

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum zasobów  motywacyjnych jakie można wykorzystać zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Uczestnicy  nabędą  praktyczne umiejętności w zakresie budowania motywacji w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną.

Program szkolenia

 1. Motywacja – czym jest dla nas? – wprowadzenie
  • czym jest motywacja?
  • kiedy pojawia się motywacja?
  • kiedy motywacja znika?
  • popularne teorie i zasady motywacji – ich praktyczne wykorzystanie,
  • dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?

2. Motywacja człowieka dorosłego – czynniki motywacyjne w naszym życiu
• identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji,
• źródła i akumulatory naszej motywacji,
• złodzieje i destrukcja naszej motywacji,
• jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
• jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
• praca z kreatywnym i twórczym poszukiwaniem motywacji,
• dobre praktyki – jak poznać swoją motywację? jak poznać motywację drugiej osoby?

3. Poziomy i głębia naszej motywacji  
• motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
• motywacja wewnętrzna – postawy, poglądy, wartości,
• jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
• jak pracować nad budowaniem i rozwojem motywacji wewnętrznej?
• dobre praktyki – jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

Motywacja i motywowanie w Organizacji – motywacja systemowa
• systemy motywacji płacowej, systemy premiowania i nagradzania,
• motywacja rzeczowa, bonusy, przywileje – systemy kafeteryjne,
• motywacja warunków i organizacji pracy,
• polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,
• systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,
• systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,
• dobre praktyki – kiedy motywacja systemowa działa sprawnie? Co może ją ograniczać?

4. Motywacja i motywowanie w Organizacji – siła kultury organizacyjnej 
• czym jest kultura organizacyjna?
• jak działa pozytywna kultura motywacyjna? Co ją ukształtowało?
• jak i kiedy powstają toksyczne kultury organizacyjne? Jak je zmieniać?
• niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
• jak kształtuje się kultura organizacyjna?
• w jakie sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
• czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji,
• dobre praktyki – co należy wiedzieć aby wiedzieć i zarządzać kulturą organizacyjną?

5. Motywacja i motywowanie w Organizacji – menedżer jako kluczowe ogniwo,
• przywództwo – czym jest? i dlaczego jest tak istotne w motywacji?
• przywództwo sytuacyjne – nowoczesna i logiczna forma motywacji,
• 10 zasad pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
• menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
• kiedy menedżer jest toksyczny ?
• kiedy menedżer jest niemotywacyjny?
• kluczowe błędy w doborze menedżerów,
• kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
• dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?

6. Motywacja i motywowanie w Organizacji – komunikacja i relacje w organizacji  
• siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji
• relacje – czym są? jak powstają? jakie niosą korzyści i zagrożenia?
• czym jest zaangażowanie w relacje – jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
• komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe)
• rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
• rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
• dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?

7. Zmiana jako element koniczny w rozwoju i budowaniu motywacji
• jak rozumieć zmianę w Organizacji i w życiu prywatnym?
• na czym polega wychodzenie ze strefy komfortu?
• kiedy motywacja jest szczególnie zagrożona podczas procesu zmiany?
• jak utrzymać motywację do zmiany i podczas zmiany?
• dobre praktyki: jak wykorzystać coaching i mentoring w procesie rozwoju, zmiany?

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 490 zł netto za osobę + VAT