Szkolenie

ZiO003 Metody efektywnej wizualizacji pracy w projektach IT

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu określania mocnych i słabych stron w zarządzaniu sobą w czasie, wyznaczania celów i dążenia do ich realizacji, określania priorytetów wg ważności i pilności, a co za tym idzie ograniczenia „pożeraczy czasów”.

Program szkolenia

 1. Na co i jak przeznaczamy czas
  • Główne składowe wystąpienia publicznego
  • Zidentyfikowanie własnych obszarów aktywności
  • Odkrycie osobistych problemów w zarządzaniu czasem
  • Analiza aktywności dziennej
  • Porównanie osobistych celów i priorytetów z faktycznymi obszarami aktywności
  • Subiektywny odbiór tempa upływu czasu
  • Identyfikacja „pożeraczy czasu”
 2. Efektywne planowanie czasu
  • Reguły skutecznego planowania
  • Określenie własnych wartości
  • Wyznaczanie celów (SMART, mapy celów, strategia DSO)
  • Dobra organizacja dnia
  • Organizacja czasu a relacje z ludźmi
  • Delegowanie zadań
  • Praca z kalendarzem
  • Rola odpoczynku
  • Asertywność a efektywne planowanie czasu i osiąganie celów
  • Motywacja w realizacji celów
  • Ewaluacja planowania i realizacji celów
 3. Wyznaczanie priorytetów
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Reguła Pareto
  • Zasada ABC
  • Matryca Eisenhowera
 4. Przeszkody w realizacji planów
  • Odkładanie działania
  • Perfekcjonizm
  • Zachowanie typu A
  • Radzenie sobie z „pożeraczami czasu”
  • Techniki skupiania się na „tu i teraz”
  • Wizualizacji, afirmacje, relaksacja

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 700 zł netto + VAT