Szkolenie

Coaching dla firm

Cel szkolenia

Coaching jest formą indywidualnego treningu i metodą wspierającą rozwój i samorealizację indywidualnego Klienta. Poprzez tę formę coaching pozwala na zmianę, bądź też polepszenie jakości życia zawodowego i prywatnego, w oparciu o predyspozycje, wyznawane wartości i dążenia, czyli specyficzne potrzeby każdego Klienta.

 Program

  1. coaching dla firm, dzięki któremu wzrosną Państwa umiejętności efektywnego zarządzania potencjałem firmy.
  2. coaching dla menedżerów – zwiększenie wydajności oraz efektywności pracy kadry zarządzającej

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:     2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2 800 zł netto +VAT